ประกาศรายชื่อลูกค้าผู้โชคดี รายการส่งเสริมการขาย "Greenlam Galaxy Night Party"